235 лет (1782г - 2017г) с. Сарыбалык (24.06.2017)

14. Григорий Майер (Сарыбалык)

14. Григорий Майер (Сарыбалык)

Длительность: 3:29
Александр Киприк
24 дек 2018